Hvem kan leje
• Alle medarbejdere der er ansat i JP/Politikens Hus, Jyllands-Posten Tryk A/S, Politikens tryk Erritsø i lejeperioden, Politikens Lokalsviser, samt til medarbejdere pensioneret fra JP/Politikens Hus.
• Pensionister kan først søge når hovedlodtrækningen har fundet sted i foråret.

Lodtrækning
• For at kunne deltage i lodtrækningen, skal man pr. 1. marts det år lodtrækningen finder sted, have mindst ét års ancienitet. (er pt. ikke gældende)
• Medarbejderen må ikke være fratrådt på lejetidspunktet.
• Udtrækning af et hus i skolernes sommerferie, vil normalt medføre karensår det følgende år. (er pt. ikke gældende)

Betaling
• Kontingent og lejen for huset skal være betalt forud for lejemålet.
• Ved afbud senere end 4 uger og huset ikke er udlejet, betales hele lejen.
• Medarbejderen er forpligtet til at indberette til bestyrelsen, hvis noget er gået i stykker under opholdet. Lejeren er erstatningsansvarlig for ødelagte ting.
• Evt. restancer vedr. lejemålet kan trækkes via lønnen.

Brug af hus
• Husene må ikke benyttes af flere personer end det er beregnet til.
• Det er ikke tilladt at overdrage brugsretten til familie, venner eller andre personer.
• Af hensyn til den voksende gruppe af støv- og hårallergikere, der er blandt husets ansatte og deres børn, må husdyr helst ikke medbringes i vores huse. Er der husdyr med på ferie, må de ikke opholde sig i sofaer, lænestole eller i senge. Er der spor af husdyr, efter leje, opkræves der et rengøringsgebyr modsvarende den nødvendige ekstra rengøring.

Ankomst/Afrejse
• Ugeudlejning er fra lørdag kl. 14 til den efterfølgende lørdag kl. 10.
• Nøgle og inventarliste udleveres senest fredag kl. 15 før lejeperiode hos Bente Stenberg lok. 2274, eller hos Jytte Jensen lok. 2390, HR, 4. sal.
• Der er tæller på elmåler og også varme måler på Thurø. Hvert tællerskridt betales med den til enhver tid gældende pris. Aflæs tælleren når du ankommer og igen, når du rejser. Skriv aflæsningerne på inventarlisten.
• Ved afrejse skal alle el-kontakter være slukket (Ikke hovedafbryder) og el-radiatorer skruet ned. Desuden skal alle vinduer være lukket og yderdører aflåst.
• Nøgle og udfyldt inventarliste afleveres senest 14 dage efter hjemkomst.
• Er nøgler og udfyldt inventarliste ikke afleveret rettidigt, skal der betales et ekstra beløb på 150 kr.

Inventar
• Husene er udstyreret med møbler, dyner, hovedpuder, køkkengrej, kaffemaskine, el-kedel og rengøringsartikler til det angivne antal personer.
• Der er farvefjernsyn og radio/CD- afspiller i alle huse.

Det skal medbringes
• Sengelinned
• Håndklæder
• Viskestykker og karklude

Rengøring
• Grill og brændeovn skal altid rengøres af lejer. (anvend IKKE støvsugeren til dette)
• Køleskab/fryser skal tømmes for madvarer, og køleskab skal rengøres med sæbevand af lejer.
• Lejer selv stå for almindelig rengøring af feriehus.
• Er den rengøring, der påhviler lejer, ikke udført, skal der betales et ekstra beløb modsvarende manglerne - fra 150 kr. og op.
• Rengøring efter husdyr (Se under "Brug af hus")

Thurø    Hummeren    Galleri    Vedtægter    Lejevilkår    Booking